širdytė


širdytė
širdýtė sf. (1) tušinuko šerdelė: Tokią širdýtę pirko, ir nerašo Pnm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ramdyti — ramdyti, o, ė tr. K, ramdyti, ram̃do, ram̃dė Kv, Skr; Q635, H, R, MŽ550 1. M raminti, guosti: Neramų žmogų, arba kad kas barasi, ramdyk J. Jaunąją ramdžiaũ, kad nebijotų J. Cit, neverk, mergele, ramdyk sau širdelę LTR(Šll). Neverk, mano jaunoji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smūtnas — ×smū̃tnas, à (brus. cмyтны, l. smutny) adj. (4) KI154, NdŽ, Rk, Str, Lnkv, Vv; Q87,528, H, MŽ, N liūdnas, nusiminęs: Liūdnas yra daugiau kaip smū̃tnas J. Sesaite jaunoji, ko teip smūtna rymoji? LTIII423(Sln). Smūtnas ma[n] rytelis, o ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stič — stìč interj. NdŽ, KŽ; N, [K] tildymui žymėti: Jaunos mergytės smūtna širdytė, stič, stič, mergyte, nebok tu nieko RD179 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strielčiauti — ×strielčiauti, iauja, iãvo intr., tr. 1. NdŽ, Gr, Ds medžioti: O kur eisi, bernyti mano? – Strielčiauti, paukščiauti, širdyte mano JD950. 2. NdŽ šaudyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tu — 1 tù pron. pers. II prs. K, Š; SD1183, SD375, BPII205, H167, R, MŽ, Sut, N, M, tùgu DP17; K, N, tugujan, tùjai, KŽ, LzŽ, tùjaina, tujainai AruP14, tùjaino LD434(Kp, Lkm, Rš), tùjainos Pl, Plš, Dglš, Lkm, tùjan NdŽ, KŽ; PK77, 80, JJ,… …   Dictionary of the Lithuanian Language